Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tämä Tietosuojaseloste koskee Love It Creative Studio Oy:n (myöhemmin ”me”) asiakkaistaan, kumppaneistaan ja ystävistään keräämien tietojen käyttöä, jakamista ja säilyttämistä.

 

2. Rekisterinpitäjä

Love It Creative Oy
Ojakatu 3 LH 1
33100 Tampere
Y-tunnus: 2963448-8
Kotipaikka: Tampere

 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Iina Saikkonen
+358 40 661 5910
iina@loveitcreative.fi

 

4. Rekisterin nimi

Love It Creative Studio asiakas- ja kumppanirekisteri (myöhemmin ”Rekisteri”)

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme Rekisterin sisältämiä henkilötietoja:

 • asiakassuhteidemme hoitamiseen, kuten asiakaspalveluun ja -viestintään
 • verkkopalveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille
 • palvelumme ja viestintämme personointiin, suositteluihin sekä markkinoinnin kohdentamiseen
 • lähettääksemme Rekisteröidyille markkinointi-, mainos- ja myynninedistämisviestejä sekä muuta informaatiota, jonka katsomme kiinnostavan heitä, mukaan lukien meitä, palvelujamme tai yleistä myynninedistämistä koskevaa informaatiota
 • palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
 • yhteydenpidon tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden varmistamiseen
 • riskiarvioiden suorittamiseen ja meihin kohdistuvien väärinkäytösten ennalta ehkäisemiseen ja tutkimiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen
 • muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin sekä ratkaistaksemme mitkä tahansa meidän ja kenen tahansa asiakkaan välillä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet sekä toimeenpannaksemme kolmansien osapuolten kanssa solmimamme sopimukset

 

6. Rekisterin tietosisältö

Keräämme Rekisteriin seuraavat tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yritysasiakkailta myös:
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen osoite
  • Y-tunnus
  • Asiakasnumero

Lisäksi keräämme seuraavia teknisiä tunnistetietoja kaikista verkkosivustolla vierailevista käyttäjistä:

 • Päätelaitteen IP-osoite
 • Käytetty päätelaite/selain
 • Tarkastellut sivut
 • Käyntiajankohta.

Käytämme edellä mainittuja teknisiä tunnistetietoja reaaliaikaisesti käsitelläksemme vierailupyyntösi ja tuottaaksemme päätelaitteesi selaimelle sisältöä. Säilytämme edellä mainittuja tietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tietoturvaan, virheiden korjauksiin, vierailutietojen ja kävijäliikenteen analysointiin liittyviin tarkoituksiin. Teknisiä tunnistetietoja ei yhdistetä käyttäjän yksilöiviin tietoihin ja henkilöllisyyteen. Sisältöä voidaan kuitenkin räätälöidä anonyymisti teknisten tunnistetietojen perusteella. Säilytämme tietoja vain mainittujen käyttötarkoitusten edellyttämän ajan.

 

7. Evästeiden käyttö

Verkkosivustollamme ja vastaavilla sähköisillä alustoilla voidaan käyttää evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten valitsemasi kieli). Evästeillä kerättyjen tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. Käyttäjä voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita eväste-toiminnon poiskytkemisen. Emme kuitenkaan voi taata, että alustamme toimivat moitteetta evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun, tarjousten, yhteydenottopyyntöjen, reklamaatioiden ja palvelujen myynnin yhteydessä muodostuneet tiedot sekä muista tietojärjestelmistämme yhdistetyt tiedot. Lisäksi voimme Rekisteröidyn suostumuksella sekä lakiin perustuen hankkia tai ottaa vastaan Rekisteröityyn liittyviä tietoja kolmansilta tahoilta, kuten viranomaisilta, esimerkiksi viestinnän laadun parantamiseksi ja tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Meidän käyttäjärekisteristämme ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia konsernin ulkopuolisille tahoille. Voimme luovuttaa Rekisteristä tietoja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereihin. Voimme luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille. Emme luovuta henkilötietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjänä huolehdimme riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Teemme parhaamme sekä toteutamme ja päivitämme jatkuvasti toimiamme suojataksemme henkilötiedot luvattomalta käytöltä, tuhoamiselta tai muuttamiselta. Digitaalinen aineisto on suojattu vahvoin teknisin menetelmin. Aineiston käsittely edellyttää henkilökohtaisen käyttöoikeuden rekisteriin. Rekisteri on suojattu palomuurilla ja pääsy on sallittu ainoastaan salatuin yhteyksin. Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa. Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa taataksemme Rekisteröidyille sovellettavien lakien mukaisen tietosuojan.

 

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaan oikeus tarkastaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot esittämällä asiasta yksilöity nimenomainen pyyntö. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tässä selosteessa ilmoitetulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaan oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään Rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisiä tietoja myös oma-aloitteisesti.

Pyyntö tiedon korjaamisesta tai poistamisesta on toimitettava kirjallisena tässä selosteessa ilmoitetulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä tietojen poistopyynnöstä, mikäli tiedot ovat merkittäviä erityisen käyttötarpeen kannalta (esimerkiksi laskutus) tai laissa on määrätty erityisiä säilytysaikoja käsiteltäviä tietoja koskien. Tässä tapauksessa käyttötarpeen kannalta epäolennaiset henkilötiedot pyritään poistamaan Rekisteristä.

 

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta tässä selosteessa ilmoitetulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden toteuttamiseen tai asiakassuhteen hoitoon liittyvää viestintää.

 

14. Voimassaolo

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 22.12.2023 ja se on voimassa toistaiseksi. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja.